Condicions de Venda

CONSIDERACIONS PREVIES: El client reconeix i accepta el contingut de les presents Condicions Generals de Venda, un exemplar de les quals es trova en el su poder, com reguladores dels subministres de les properes comandes que demani a COMERCIO Y DISEÑO DEL VALLES, S.L. PREUS: Els preus d´aquesta tarifa son de venda al públic recomenats, no incluent el IVA, ni tampoc la instal.lació. COMERCIO Y DISEÑO DEL VALLES S.L. podrá variar o modificar com consideri oportú els seus preus.

En els preus d´aquesta tarifa esta inclòs els ports i embalatges, sempre i quan el valor net de mercadería superi els 150 € a España i 350 € reste Unió Europea. Per les comandes que no superin els 150 € a España es carregaria, en concepte de transport la quantitat fixa de 15 €.

Per les comandes que no superin els 350 € a UE es carregarà en concepte de transport, la quantitat fixa de 25 €. Reste de països consultar.

PRODUCTES I COMANDES: COMERCIO Y DISEÑO DEL VALLES S.L. es reserva el dret a modificar, total o parcialment, els productes que figuren en el present catàleg en qualsevol moment sense avís previ ni comunicación especial. COMERCIO Y DISEÑO DEL VALLES S.L. no acceptarà anulacions de comandes passades 24 hores de la seva recepció.

DISSENY: Els nostres models podran ser modificats per exigències de disseny, sin avís previ, sempre en benefici de l´article. La documentació fotográfica i/o disseny tècnic reproduits als llistats, catàlegs, folletons i altres instruments publicitaris tenen valor indicatiu, pel que el client no podrà acollir-se a ells en cas de posibles queixes per disconformitat o diferència amb els productes subministrats.

PLAÇ D´ENTREGA: Els nostres plaços son orientatius, pel que qualsevol retard a l´expedició no serà motiu de reclamació o indemnització.

ROTURES EN TRANSPORT: El client és responsable d´inspeccionar els possibles desperfectes que hagi pogut patir el material imputable al transport. Si es detecta rotura o deteriorament a l´embalatge s´haurà de notificar al comercial i a COMERCIO Y DISEÑO DEL VALLES S.L en un plaç de 24 hores.

DEVOLUCIONS: No s´admetran devolucions de material que no estiguin presents a la tarifa vigent. No s´admetran devolucions de material que no siguin previament notificades per la seva part i acceptades per la nostra comercial. En aquest darrer cas, la devolució haurà de mantenir l´embalatge original.

CONDICIONS DE PAGAMENT: A consultar. En cas d´impagament, l´empresa es reserva el dret d´exercir les accions que li correspongui i a retenir les comandes en curs fins solucionar els efectes pendent més les despeses generades per aquesta devolució.

GARANTIA: Els productes subministrats per COMERCIO Y DISEÑO DEL VALLES S.L. estan garantits de conformitat a lo establert a la normativa europea vigent. Es consideraran vàlides aquelles reclamacions realitzades per escrit en els cinc dies següents a l´entrega de la mercaderia. La garantía de COMERCIO Y DISEÑO DEL VALLES S.L. no cubrirà el deteriorament del producte imputable a una instal.lació, manipulació o ús inadequat del mateix.

LEGISLACIO I JURISDICCIO: Les parts acorden expressament sometre les controvèrsies que entre elles poguessin surgir de l´aplicació o interpretació dels contractes que les vinculen, als jutjatsi tribunals de Barcelona. La legislació aplicable serà l´espanyola, amb expresa exclussió a qualsevol altra que pugués ser d´aplicació. En el momento de cursar una comanda el client acepta i es sotmet a les condicions anteriors.